بر اساس رنگ
شبکه هاي ارتباطي
تعداد سيم کارت
بازه‌ي سايز صفحه نمايش